Alles over sport logo


 • Club of ondernemer

  Als club of ondernemer heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub of onderneming vitaal? Met voldoende vrijwilligers, goede professionals en tevreden sporters? Hoe speel je met je sportclub of organisatie in op de veranderingen lokaal en in de maatschappij? Jij bent niet de enige met die vragen. Veel sportaanbieders zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven.

 • Sportonderzoek en Monitoring

  De strategische partners (VWS, NOC*NSF, VSG en POS) zijn bewust dat de implementatie van het Sportakkoord veel vergt van alle partijen in het sport- en beweegdomein. Daarom willen we de komende twee jaar benutten om te leren van al hetgeen er gebeurt. Hiertoe is een monitorplan opgesteld dat drie onderdelen kent.

 • Gemeenten

  Als gemeenten sta je voor de uitdaging om de ambities uit het Sportakkoord te vertalen en uitwerken naar je lokale situatie. Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondersteunen gemeenten en lokale functionarissen sport bij het realiseren van ambities en doelstellingen en integraal werken, de herijking van sportakkoorden, en het opstellen van een integraal plan van aanpak Brede SPUK.

Deelakkoorden en Thema’s


 • Inclusie en diversiteit

  Passend en toegankelijk sportaanbod is noodzakelijk om kansengelijkheid te vergroten.

 • Sociaal veilige sport

  Een sociaal veilige sport als fundament van onze top- en breedtesport.

 • Vitale sportaanbieders

  Een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk sportaanbod voor iedereen dankzij een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders.

 • Vaardig in bewegen

  Kansen voor alle kinderen en jongeren om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen, een leven lang.

 • Ruimte voor sport en bewegen

  Een toekomstbestendige sportinfrastructuur; uitnodigend, faciliterend en toegankelijk voor iedereen.

 • Maatschappelijke waarde van topsport

  Meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord presteren, behoud en verrijking van waardevolle topsport-prestaties, betere benutting van het platform topsport voor maatschappelijke doelen en vergroten van de zichtbaarheid en bereik van topsport.

lokaal aan de Slag


 • Reflectietool lokaal sportakkoord

  Check de voortgang en versterk de samenwerking!

  Met de digitale Reflectietool krijg je eenvoudig inzicht in de voortgang van het lokale sportakkoord. De uitkomsten helpen je om de samenwerking en de resultaten te verbeteren.

 • Sport- en beweegloketten

  badmintonspelers in actie

  Een sport- en beweegloket is de plek waar sportaanbieders terechtkunnen met hun vragen. Het loket kent het lokale en regionale speelveld en de sportaanbieders goed.