Alles over sport logo

Landelijke coördinatie sport- en beweegloketten

Om sportaanbieders vitaal te houden, worden door het hele land allerlei vormen van ondersteuning aangeboden. Deze initiatieven zijn van grote waarde, maar het is voor sportclubs of -ondernemers niet altijd duidelijk welke hulp er is en waar ze terechtkunnen. We streven daarom naar een transparante, efficiënte en effectieve infrastructuur voor de ondersteuning van sportaanbieders. Concreet houdt dit in dat we toewerken naar een landelijk dekkend netwerk van lokale sport- en beweegloketten.

Wat is een sport- en beweegloket?

Een sport- en beweegloket is de plek waar sportaanbieders terechtkunnen met hun vragen. Van hieruit vindt gecoördineerd afstemming plaats. Op deze manier bieden we sportaanbieders de best mogelijke ondersteuning. En stellen we hen in staat om zich op een toekomstbestendige manier te ontwikkelen. 

Afgestemd op de lokale situatie

Om als sport- en beweegloket goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat het loket het lokale en regionale speelveld en de sportaanbieders in het werkgebied goed kent. Binnen het loket zijn de lijntjes tussen betrokken partijen kort, zodat er snel geschakeld kan worden tussen bijvoorbeeld de gemeente en een sportbond. De exacte inrichting van het lokale sport- en beweegloket is afhankelijk van de lokale situatie. Wel kunnen landelijke kaders helpen bij de totstandkoming. 

Landelijk coördinatieteam

Voor het oprichten, in stand houden en doorontwikkelen van de loketten is er een landelijk coördinatieteam actief. Dit team kan op de volgende manieren helpen: 

  • Begeleiding bij het opstarten en doorontwikkelen van het lokale sport- en beweegloket en het bewaken van de basisvoorwaarden en kaders
  • Kennisdeling en intervisie voor sport- en beweegloketten (in oprichting) en procesbegeleiders;  
  • Stimuleren en coördineren van de samenwerking tussen de lokale sport- en beweegloketten.

Handige links

Hieronder vind je een aantal voorbeeld documenten en handige links die je kunt gebruiken voor het opzetten van een sport- en beweegloket:

Veelgestelde vragen over sport- en beweegloketten

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over sport- en beweegloketten.

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je aan de slag met het opstarten van een sport- en beweegloket in jouw regio? Neem dan contact op met het landelijke coördinatieteam via sportloket@nocnsf.nl. Of meld je bij de adviseur lokale sport in jouw regio

INSPIRATIE Sport- en beweegloketten


Sport- en beweegloket Helmond krijgt steeds meer vorm

Uit onderzoek naar clubondersteuning blijkt dat het voor sportclubs en -ondernemers niet altijd duidelijk is wat het aanbod is, of waar ze terechtkunnen. Het advies dat volgde is om in elke gemeente een aanspreekpunt in te richten. Gemeente Helmond brengt dit advies al in de praktijk.

Sport- en beweegloket Dordrecht bundelt lokale krachten

Lia Paasse is één van de drie sportregisseurs in Dordrecht. In deze video vertelt ze hoe zij samen het Dordts sport- en beweegloket vormen: “Als sportregisseurs zijn we het eerste aanspreekpunt voor de sportclubs en ondernemende sportaanbieders in onze gemeente.

Overzicht sport- en beweegloketten

Voor het oprichten, in stand houden en doorontwikkelen van de loketten is er een landelijk coördinatieteam actief. Aan de hand van dit overzicht wordt op dit moment gewerkt aan het oprichten van een sport- en beweegloket, onder begeleiding van een procesbegeleider