Alles over sport logo

Sociaal veilige sport

Ongewenste situaties zoals discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, doping en matchfixing zijn een bedreiging om met plezier te kunnen sporten. Door sport in de kern veilig en verantwoord te organiseren, waarbij normen worden gesteld in lijn met de huidige maatschappelijke context, dragen we bij aan een sterker fundament. Want iedereen die (top)sport heeft recht op een sociaal veilige omgeving.

Wat spreken we als landelijke partners af?

Ten opzichte van het vorige Sportakkoord gaat het vrijblijvende van dit thema af. Mede daarom kiezen we voor een naamswijziging (‘sociaal veilige sport’, en niet ‘positieve sportcultuur’), waarmee we voor lokale, regionale en landelijke partijen meer de noodzaak benadrukken om aan dit thema te gaan werken.

Met de strategische partners werken we verder aan de gezamenlijke analyse en strategie met als doel een sociaal veilige sport voor zowel topsport als breedtesport, inclusief de ondernemende sport. De basiseisen van sociaal veilige sport vormen daarbij de kern. Dat is de absolute basis, maar is er meer nodig.

Het gezamenlijk afspreken, bespreken en aanspreken van/op normaal en wenselijk gedrag hoort ook bij de aanpak, evenals een positieve bijdrage en het versterken van een positief sportklimaat, voor topsport en breedtesport. Op deze punten intensiveren we onze aanpak in termen van mensen en middelen. Tot slot versterken we de keten om signalen van grensoverschrijdend gedrag optimaal opvolging te kunnen geven.

Waartoe nodigen we lokale partijen uit?

Voor gemeenten gelden randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor lokaal uitvoeringsbudget, waaronder het herijken van het lokaal Sportakkoord. Eén van de uitgangspunten bij deze herijking is dat gemeenten werken aan een plan van aanpak om sociale veiligheid en integriteit bij lokale sportaanbieders te stimuleren en te ondersteunen. We roepen gemeenten op om aanbieders hierbij te prikkelen om in ieder geval de minimaal noodzakelijke stappen richting een sociaal veilige sport te zetten, door middel van de basiseisen sociaal veilige sport.

We nodigen sportaanbieders uit gebruik te maken van de beschikbare ondersteuningsinstrumenten onderaan deze pagina. Met deze instrumenten kunnen ze deze noodzakelijk stappen op gebied van sociale veiligheid zetten.

Voorbeelden maatregelen / interventies / scholingen

Om aan bovenstaande ambities te werken geven we onderstaand een aantal voorbeelden van aanbod om een Positieve Sportcultuur te bevorderen.

 • Veiligheidsanalyse bij de sportvereniging (pdf)
  Veiligheid binnen de vereniging moet ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het is voor sportverenigingen lastig om ongewenst gedrag te voorkomen of in te grijpen wanneer ongewenst gedrag zich voordoet. De ‘Veiligheidsanalyse bij sportverenigingen’ helpt bestuurders van sportverenigingen invulling te geven aan het thema veiligheid.
 • 4 inzichten over trainerschap (Bijscholing)
  Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing worden handvatten geboden om sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Het functioneren van trainers en coaches kan met deze scholing in korte tijden worden aangescherpt en verbeterd.
 • Trainersbegeleiding
  Jeugdtrainers en –coaches hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen om dit op een goede manier te doen is het verenigingstraject Trainersbegeleiding ontwikkeld. Het verenigingstraject leidt binnen een vereniging twee tot vier trainersbegeleiders op. Een trainersbegeleider helpt trainers en coaches met als doel hun vaardigheden op pedagogisch vlak verder te ontwikkelen.
 • Een beetje opvoeder (Webinars en e-learning)
  Bij het geven van training komt meer kijken dan ‘alleen’ het aanleren van een sport. Als trainer krijg je te maken met groepsdynamiek, met grote emoties en grote monden, verschillende persoonlijkheden en variërende interesses per leeftijdsgroep. Hoe ga je om met die verschillen en hoe zorg je dat jouw training aansluit bij een diverse groep sporters?

  Tijdens de scholing ‘Een beetje opvoeder’ wordt uitgebreid stil gestaan bij het pedagogische aspect van een training waar trainer-coaches mee te maken krijgen.

Is er meer?

Voor meer inspiratie wat betreft aanbod kan je o.a. terecht bij het verzameldocument en onderstaande databases.

Ondersteunende kennis en goede voorbeelden

Wil je meer weten over het thema en/of ben je op zoek naar goede voorbeelden kijk dan ook eens op onderstaande online platforms:

Heb je vragen?

Wanneer je een vraag hebt over dit document en/of hulp kan gebruiken bij te maken keuzes, neem dan contact op met de helpdesk van de Vereniging Sport en Gemeenten via sportakkoorden@sportengemeenten.nl of 070-3738055.

De inhoud van dit document is samengesteld door Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met VWS, VSG, NOC*NSF, POS en samenwerkingspartijen van het Sportakkoord.