Alles over sport logo

IN HET KORT


 • Deelakkoord

  inclusief sporten oudere migranten

  Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport.

 • Feiten en cijfers

  Fitness activity information graphic concept

  Welke groepen ervaren belemmeringen bij het sporten en bewegen? Krijg inzicht in de belangrijkste feiten, cijfers en achtergronden.

 • Tips en tools

  Om inclusief sporten en bewegen te realiseren kun je gebruik maken van praktische tips, handige tools, verschillende regelingen en opleidingen.

DE ALLIANTIE


 • Missie 2030: sporten met een handicap vanzelfsprekend

  De partners van het Sportakkoord committeren zich aan de missie ‘Sporten en bewegen voor mensen met een handicap is vanzelfsprekend in 2030!’. 

  Samen met alle betrokken stakeholders worden de komende tijd activiteiten uitgewerkt om deze missie te realiseren. Want er moet echt iets veranderen om sportplezier én -deelname van mensen met een beperking te vergroten. 

 • Wees welkom in de sport

  Helaas voelt niet iedereen zich welkom in de sport. Alleen zijn sportaanbieders zich hier vaak niet van bewust. En dat is een gemiste kans want juist zij kunnen drempels wegnemen en ervoor zorgen dat iedereen binnen hun club, vereniging of organisatie met plezier kan sporten en bewegen.

  De campagne ‘Wees welkom in de sport’ daagt sportaanbieders uit het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving.

  Ik heb het in me. Zie jij het ook?

 • Overige initiatieven

  Het thema Inclusief sporten en bewegen raakt tal van andere landelijke initiatieven. Meer weten?

  We hebben er een aantal op een rijtje gezet zoals de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’; een stimuleringsregeling om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt door het aanstellen van buurtsportcoaches. En ‘Een tegen Eenzaamheid’, een samenwerkingsverband om landelijk en lokaal het verschil te maken om eenzaamheid te verminderen.

NEEM CONTACT OP


 • Lonneke Schijvens

  Sporten en bewegen is in mijn ogen voor iedereen van meerwaarde. Om lekker in je vel te zitten, je fit te voelen, of gewoon om plezier te hebben met anderen. Vanuit het thema Meedoen door sport en bewegen stimuleren en faciliteren we de beweeg- en sportdeelname voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, jeugd en jongeren in gezinnen met lage inkomens en kwetsbare ouderen. Én werken aan het benutten van de kracht van sport, als middel bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken, door de inzet van ‘sociaal sportinitiatieven’ te ondersteunen.