Alles over sport logo

Veelgestelde vragen over sport- en beweegloketten

Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen over sport- en beweegloketten. Zit het antwoord op je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het landelijke coördinatieteam via sportloket@nocnsf.nl.

Een sport- en beweegloket is de plek waar sportaanbieders (denk aan sportclubs en sportondernemers) terechtkunnen met hun vragen of ambities. Van hieruit vindt gecoördineerd afstemming plaats. Op deze manier bieden we sportaanbieders de best mogelijke ondersteuning. En stellen we hen in staat om zich op een toekomstbestendige manier te ontwikkelen. Een lokaal sport- en beweegloket heeft contact met alle sportaanbieders in de betreffende regio of gemeente. Het loket werkt aan de doorontwikkeling van clubondersteuning. Vanuit het loket wordt intensief samengewerkt tussen partijen die zich lokaal inzetten voor het versterken van sportaanbieders.

Met een loket bedoelen we niet noodzakelijk een fysiek loket. Het loket staat symbool voor de ambitie om te zorgen dat elke sportaanbieder in Nederland een plek heeft waar ze terechtkan met een hulpvraag. Lia Paasse, sportregisseur gemeente Dordrecht: “In Dordrecht hebben we geen fysiek loket, maar werken we met drie sportregisseurs. Zij vormen samen de ‘voorkant’ van ons loket. En hebben contact met alle sportclubs en ondernemende sportaanbieders. Aan de ‘achterkant’ werken we samen met onder meer sportbonden, Rabobank en Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Zo zorgen we dat elke hulpvraag wordt gekoppeld aan de best mogelijke ondersteuning.” Bekijk de video over Sport- en beweegloket Dordrecht.

Dat hangt af van de lokale situatie. Zo zijn de drie sportregisseurs in Dordrecht het gezicht van het sport- en beweegloket in Dordrecht. In Helmond wordt gewerkt met vijf aanspreekpunten die samen alle sportclubs en ondernemende sportaanbieders onder hun hoede nemen. Dit zijn voorbeelden van hoe een lokaal sport- en beweegloket het contact onderhoudt met de lokale sportaanbieders. Omdat clubondersteuning overal anders is georganiseerd, bepalen de lokale partijen gezamenlijk hoe zij het loket inrichten.

De bestaande relaties die sportbonden, gemeenten en lokale sportservices met sportaanbieders hebben zijn zeer waardevol. Het is dan ook niet de bedoeling dat de introductie van een lokaal sport- en beweegloket ten koste gaat van deze relaties. Een sportaanbieder kan bijvoorbeeld prima contact hebben met een verenigingsadviseur van een sportbond over sportspecifieke onderwerpen en tegelijkertijd contact hebben met een clubondersteuner bij de gemeente of lokale sportservice over onderwerpen die lokaal spelen. Je kunt een sport- en beweegloket dus zien als een netwerkorganisatie waarin de betrokken partijen met elkaar samenwerken. Om zo te zorgen voor de best mogelijke ondersteuning voor sportaanbieders. Binnen deze samenwerking is het van belang dat de betrokken personen bij de sportbond, gemeente of lokale sportservice elkaar op de hoogte brengen van zaken die voor eenieder relevant zijn. Én dat elke sportaanbieder weet waar ze terechtkan.

Sportbonden en brancheorganisaties kunnen gebruikmaken van procesbegeleiding. Neem hiervoor contact op met de adviseur lokale sport. Daarnaast kun je voor aanvullende vragen contact opnemen met het landelijke coördinatieteam via sportloket@nocnsf.nl

Bekijk ook:
Werkafspraken voor sportbonden

Door te laten zien dat je actieve stappen onderneemt om clubondersteuningen en de lokale samenwerking op het gebied van clubondersteuning te versterken. Dit doe je in afstemming met de adviseur lokale sport en het landelijke coördinatieteam sport- en beweegloketten. Je kunt daarbij deelnemen aan relevante kennissessies en bijeenkomsten die door het landelijke coördinatieteam worden georganiseerd.

Er zijn landelijke intervisiebijeenkomsten voor sport- en beweegloketten (in oprichting). Ook organiseren de adviseurs lokale sport regionaal of provinciaal kennissessies. Neem voor meer informatie contact op met sportloket@nocnsf.nl.

Ja. Door gezamenlijk op te trekken, draag je bij aan het versterken en professionaliseren van clubondersteuning. Samen zijn we in staat om het landschap efficiënter en effectiever in te richten en sportaanbieders beter te bedienen, zowel op landelijk als lokaal niveau. Als onderdeel van het landelijke netwerk, faciliteer je ook in de doorontwikkeling van kwaliteit van clubondersteuners. En dat de beschikbare middelen effectiever terechtkomen bij de sportaanbieders.

Ja, er zijn verschillende manieren om hulp te krijgen. De adviseur lokale sport in jouw regio helpt je bij het zetten van deze eerste stappen en kent het landelijke netwerk. Ook is het mogelijk om procesbegeleiding aan te vragen. Stuur hiervoor een e-mail naar sportloket@nocnsf.nl. Ook zijn er mogelijkheden om via de Brede Regeling Combinatiefuncties mensen aan te stellen. Tot slot is er veel informatie beschikbaar die je op weg kan helpen. Op deze pagina bundelen we alle informatie. Je vindt er onder meer praktijkvoorbeelden, handige links en een overzicht met alle geopende sport- en beweegloketten.

Zodra je met de betrokken lokale partijen samenwerkingsafspraken hebt gemaakt. Je kan dit bijvoorbeeld vastleggen in een convenant (zie voorbeeld). Betrokken partijen zijn bijvoorbeeld sportbonden, lokale sportbedrijven, brancheorganisaties, gemeenten, lokale sportplatformen en de adviseur lokale sport. De samenwerkingsafspraken gaan onder meer over de onderlinge afstemming van clubondersteuning, verdeling van middelen, kwaliteitsborging en ambities en afspraken voor de toekomst. Je komt dan op de landkaart als ‘opgericht’ te staan. Bekijk het overzicht van alle sport- en beweegloketten.

Er is geen blauwdruk omdat alle lokale situaties verschillend zijn. We werken met basisvoorwaarden en kaders om begrippen als samenwerking, kwaliteit en coördinatie tastbaar te maken. En om mensen op weg te helpen afspraken te maken. Het vastleggen kan wel helpen een richting te geven aan het versterken van de structuur van het sport- en beweegloket. De basisvoorwaarden en kaders zijn opgesteld met kennis en ervaring vanuit partijen die clubondersteuning organiseren en aanbieden. Aanvullend vind je op deze pagina aanvullende informatie en handige documenten.

De lokale clubondersteuners zijn de basis van een goed functionerend lokaal sport- en beweegloket. Zij hebben contact met de sportaanbieders, zetten hun expertise in om hen te helpen met de uitdagingen of ambities van deze sportaanbieders. En ze zorgen dat hulpvragen worden gekoppeld aan de juiste ondersteuning. Ze werken daarbij samen met andere clubondersteuners (of verenigingsadviseurs) van onder meer sportbonden en Rabo Club Support. Het is daarom belangrijk dat elke clubondersteuner actief betrokken is. Elke clubondersteuner die actief is in de Achterhoek dient dus aangehaakt te zijn bij het Coördinatiepunt Clubondersteuning Achterhoek.

Het landelijke coördinatieteam sport- en beweegloketten haalt lokale praktijkvoorbeelden op en stimuleert onderlinge kennisuitwisseling. Ook gaat het team in gesprek met lokale sport- en beweegloketten om behoeften op te halen en te zorgen voor passende ondersteuning. Op basis hiervan worden bijvoorbeeld trainingen ontwikkeld om de kwaliteit van clubondersteuning te vergroten.

Samen met de adviseurs lokale sport, sportbonden, gemeenten en andere lokale, regionale en landelijke partners (waaronder VSG, POS en Rijksoverheid), hebben zij de opdracht om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van sport- en beweegloketten. Het overkoepelende doel is het verbeteren van de kwaliteit van clubondersteuning.

INSPIRATIE Sport- en beweegloketten


Sport- en beweegloket Helmond krijgt steeds meer vorm

Uit onderzoek naar clubondersteuning blijkt dat het voor sportclubs en -ondernemers niet altijd duidelijk is wat het aanbod is, of waar ze terechtkunnen. Het advies dat volgde is om in elke gemeente een aanspreekpunt in te richten. Gemeente Helmond brengt dit advies al in de praktijk.

Sport- en beweegloket Dordrecht bundelt lokale krachten

Lia Paasse is één van de drie sportregisseurs in Dordrecht. In deze video vertelt ze hoe zij samen het Dordts sport- en beweegloket vormen: “Als sportregisseurs zijn we het eerste aanspreekpunt voor de sportclubs en ondernemende sportaanbieders in onze gemeente.

Overzicht sport- en beweegloketten

Voor het oprichten, in stand houden en doorontwikkelen van de loketten is er een landelijk coördinatieteam actief. Aan de hand van dit overzicht wordt op dit moment gewerkt aan het oprichten van een sport- en beweegloket, onder begeleiding van een procesbegeleider