Alles over sport logo

Wat spreken we als landelijke partners af?

Het thema Vitale sportaanbieders is gericht op een kwalitatief sterk, veilig en toegankelijk
sportaanbod voor iedereen. De komende jaren brengen we meer focus aan op de
onderdelen die echt belangrijk zijn voor kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid en stoppen
we met de activiteiten zonder duidelijk doel.

Er zijn voldoende tools, programma’s en initiatieven ontwikkeld en uitgedacht om
sportaanbieders te vitaliseren, onze inzet in dit Sportakkoord is om ze daadwerkelijk
geïmplementeerd te krijgen en aanbieders daarmee te versterken. Daarom ligt onze
aandacht bij het verstevigen van de basis: kwalitatief goede mensen, voldoende
uitvoeringscapaciteit en een effectieve ondersteuningsstructuur voor sportaanbieders.

Nieuw is dat we door het ontwikkelen van een norm voor pedagogische en didactische
kwaliteit heel expliciet gaan maken wat we onder goede kwaliteit verstaan en wat we een
veilige sportomgeving vinden. Dat helpt om met zijn allen aan deze randvoorwaarden voor
een sterk fundament te werken. Ook worden aanbieders meer gestimuleerd om vraag en
aanbod op wijk- of buurtniveau goed op elkaar te laten aansluiten en zoveel mogelijk hierin
samen te werken.

Ambities

De ondersteuningsstructuur die afgelopen periode is opgezet, legt hiervoor een goede basis. Door het versterken van het fundament, zal de sector steeds beter in staat zijn om voor een grotere groep mensen relevant te zijn en zal de samenwerking met andere domeinen makkelijker worden. Zo draagt dit thema op termijn ook bij aan de ambities bereik en betekenis.

Waartoe nodigen we lokale partijen uit?

We vragen lokale partijen goed na te denken wie aan de lokale ambities gaan werken en
hoe deze mensen langdurig actief zijn en kwalitatief sterker kunnen worden. Daarnaast
stimuleren we de gemeenten om tot één duidelijk aanspreekpunt voor sportaanbieders te
komen. We dagen lokale partijen uit om samen na te denken wat sportaanbieders nodig
hebben om echt het verschil te maken op de opgaven die we belangrijk vinden, ook op de
moeilijke onderwerpen zoals sociale veiligheid.

Voorbeelden maatregelen / interventies / scholingen

Om aan bovenstaande ambities te werken geven we onderstaand een aantal voorbeelden van aanbod ihkv. het vitaliseren van sportaanbieders.

 • Back2basics / Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank (verenigingstraject – interventie)
  Back2Basics beoogt het zelf organiserend vermogen van verenigingen te vergroten op basis van collectieve reflectie, een waarderende benadering en een procesmatige aanpak. De interventie verschaft verenigingsleden inzicht in het ‘DNA’ en de kracht van hun vereniging en ondersteunt hen in het aanspreken van hun ambities.
 • 4 inzichten voor bestuurders (workshop)
  Voor bestuurders van verenigingen zijn de 4 inzichten ontwikkeld. Het is een tool die voor een bestuurder kan dienen als geheugensteun om te groeien in zijn of haar rol. De kracht van de workshop zit in het feit dat verenigingsbestuurders leren van elkaars ervaringen.
 • Vrijwilligersmanagement (Bijscholing en online module)
  Ken jij dat sprookje van die sportvereniging die meer dan genoeg actieve vrijwilligers heeft, die zich jarenlang inzetten voor hun club? … dat is geen sprookje! Het is echt geen wonder om een berg aan vrijwilligers voor je club te vinden die plezier hebben in wat ze doen. De grote uitdaging is om vast te stellen op welke wijze je hier als club concreet invloed op kan uitoefenen, door middel van sterk vrijwilligersmanagement.
 • Modern besturen (Bijscholing)
  Veel verenigingsbestuurders worstelen met de vraag hoe zij hun (bestuurlijk) kader kunnen verjongen en kunnen aanvullen. Veel jongeren weten echter niet wat het besturen van een vereniging precies inhoudt. Tijdens het talentprogramma modern besturen gaan jongeren op zoek naar de manier waarop de sport zich het beste kan organiseren en hoe zij daar iets in kunnen betekenen.

Is er meer?

Voor meer inspiratie:

Ondersteunende kennis en goede voorbeelden

Wilt u meer weten over het thema en/of bent u op zoek naar goede voorbeelden kijk dan ook eens op onderstaande online platforms:

Vragen?

Wanneer je een vraag heeft over dit document en/of hulp kan gebruiken bij te maken keuzes, neem dan contact op met de helpdesk van de Vereniging Sport en Gemeenten via sportakkoorden@sportengemeenten.nl of 070-3738055.