Alles over sport logo

Het Sportakkoord kent drie flinke ambities. We werken samen aan een stevig
fundament
. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven,
moeten verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële
voorzieningen in de sport. Een belangrijk punt de komende jaren is het investeren in
kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig voor iedereen zijn. We
werken ook aan een groter bereik. Daarmee bedoelen we dat meer mensen zich
aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven, bijvoorbeeld
door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en meer succesverhalen te delen. En we
werken aan meer betekenis van sport. Betekenis gaat over de waarde van sport voor
de maatschappij: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de
sport zelf, maar ook een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid en
kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid.

In het sectoroverleg wordt al langer samengewerkt met ondernemers in de sport
(vertegenwoordigd door het Platform Ondernemende Sport / POS). Behalve het
Ministerie van VWS, NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het
Platform daarom ook meegetekend bij Sportakkoord II.