Alles over sport logo

Wat spreken we als landelijke partners af?

Het thema Vaardig in Bewegen streeft naar kansen voor ieder kind en iedere jongere om vaardig en veelzijdig te sporten en bewegen – onder de juiste begeleiding – waarbij plezier en ontwikkeling centraal staan. De basis voor een leven lang sporten en bewegen wordt gelegd in je jeugd. Voor het versterken van die basis is samenwerking van verschillende domeinen cruciaal: sport, onderwijs, kinderopvang, de gemeente en meer. Ouders, sporttrainers, buurtsportcoaches en (vak)leerkrachten zijn samen nodig om dreumes, kind en jongeren met plezier aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden.

Ambities

Waar onze nadruk eerder vooral op motorische vaardigheden lag, vinden we het van belang dat kinderen naast deze vaardigheden ook ontdekken waar zij hun sportplezier uit halen en wat bij hen past als sport- of spelvorm. Hiermee versterken we vanuit het thema Vaardig in Bewegen het fundament (denk aan veelzijdig bewegen in de sportsector), evenals het bereik van meer kinderen en jongeren, en vergroten we de betekenis die sport voor ieder kind kan hebben. Ook het overbrengen van kennis over het belang van sport voor de jeugd richting de professionals en het meer bewustmaken en meenemen van ouders hierin, heeft in dit Sportakkoord een belangrijke plek.

Waartoe nodigen we lokale partijen uit?

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de positionering van de jeugd binnen het lokaal Sportakkoord en in het zorgen dat beschikbare ondersteuningsmogelijkheden ook worden benut om meer jeugd met plezier te laten sporten en bewegen. We roepen lokale partijen (gemeenten, sportaanbieders, kinderopvang, jeugdzorg en JGZ) op om ook voor de allerkleinsten bewegen onderdeel van hun (opvang)dag te maken.

Voorbeelden maatregelen / interventies / scholingen

Om aan bovenstaande ambities te werken geven we onderstaand een aantal voorbeelden van aanbod om een Positieve Sportcultuur te bevorderen.

 • Veiligheidsanalyse bij de sportvereniging (pdf)
  Veiligheid binnen de vereniging moet ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het is voor sportverenigingen lastig om ongewenst gedrag te voorkomen of in te grijpen wanneer ongewenst gedrag zich voordoet. De ‘Veiligheidsanalyse bij sportverenigingen’ helpt bestuurders van sportverenigingen invulling te geven aan het thema veiligheid.
 • 4 inzichten over trainerschap (Bijscholing)
  Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen zijn vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing worden handvatten geboden om sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren. Het functioneren van trainers en coaches kan met deze scholing in korte tijden worden aangescherpt en verbeterd.
 • Coach de coach (Verenigingstraject)
  Jeugdtrainers en –coaches hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen om dit op een goede manier te doen is het verenigingstraject Coach-de-coach ontwikkeld. Het verenigingstraject Coach-de-coach leidt binnen een vereniging twee tot vier trainersbegeleiders op. Een trainersbegeleider helpt trainers en coaches met als doel hun vaardigheden op pedagogisch vlak verder te ontwikkelen.
 • Herkennen en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Bijscholing)
  Door op tijd te kunnen signaleren én de beschikking te hebben over de juiste tools en competenties kun je grensoverschrijdende situaties bijsturen of erger voorkomen. Tijdens de scholing leer je hoe je de sociale veiligheid vergroot, zaken bespreekbaar maakt en hoe je mensen aanspreekt op hun gedrag. Daarnaast leer je vroege signalen te herkennen en je bewust van jouw eigen invloed.
 • Sportief besturen (Workshop)
  In de workshop gaat het over de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe gasten en tegenstanders worden verwelkomd en hoe ouders langs de lijn staan. Je krijgt handvatten aangeboden om de invloed op de sfeer van jouw club te vergroten door je rol als bestuurder persoonlijk in te vullen. Hierdoor krijg je als bestuurder meer grip op hoe de leden zich op de vereniging gedragen.
 • Vertrouwenscontactpersoon (Opleiding)
  De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een vereniging of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De scholing is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen bonden en verenigingen. Een VCP moet onafhankelijk zijn en mag derhalve geen bestuursfunctie hebben. Deelnemers aan de scholing hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau.
 • Lang leve de sportouder (thema-avond)
  Tijdens deze thema avond wordt ingegaan op het sportplezier van kinderen en de rol die ouders daarin spelen. Samen proberen ze de vraag te beantwoorden: ‘Wat kan er verwacht worden van de ouders langs de zijlijn?’
 • Een beetje opvoeder (Webinars en e-learning)
  Training geven en coachen van een team of individu is leuk én een hele uitdaging. Van dartelende dromerige jonge huppelmeisjes in een mooie nieuwe outfit tot wild rondrennende mannetjes bij de jongste jeugd. Dat is een hele kunst, dat begeleiden van jonge sporters. Inspiratie en hulp daarbij kan soms heel handig zijn. In deze online scholing gaan we daarmee aan de slag, zodat jij vol energie en ideeën kan coachen en training geven.
 • School & Omgeving
  Met het programma School & Omgeving zet het kabinet in op kansengelijkheid door voldoende sporten en bewegen een extra impuls te geven. Het programma werkt aan het verbinden van scholen met onder andere de sportaanbieders in de wijk, wat aansluit op de ambities in het Hoofdlijnen Sportakkoord.
 • Programma MDT (Maatschappelijke Diensttijd)
  Tijdens hun maatschappelijke diensttijd (MDT) zetten jongeren tussen de 12 en 30 jaar zich vrijwillig in voor een ander. Hierbij kunnen ze hun talenten ontdekken en ontmoeten ze andere mensen.

Hierbij roepen wij hen vooral op gebruik te maken van de handreiking Vaardig in Bewegen. Ook vragen we lokale partijen om goed te kijken naar hoe het sportaanbod aansluit bij de belevingswereld van jongeren, en te kijken hoe bijvoorbeeld urban sports en multisport in hun gemeente een plek kunnen krijgen. Hier kan bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden van de aanwezige playgrounds en courts. De buurtsportcoach is lokaal een uiterst belangrijke professional in het samenbrengen van verschillende domeinen en het bereiken van de jeugd.

Is er meer?

Voor meer inspiratie wat betreft aanbod kan je o.a. terecht bij het verzameldocument en onderstaande databases.

Ondersteunende kennis en goede voorbeelden

Wil je meer weten over het thema en/of ben je op zoek naar goede voorbeelden kijk dan ook eens op onderstaande online platforms:

Heb je vragen?

Wanneer je een vraag hebt over dit document en/of hulp kan gebruiken bij te maken keuzes, neem dan contact op met de helpdesk van de Vereniging Sport en Gemeenten via sportakkoorden@sportengemeenten.nl of 070-3738055.

De inhoud van dit document is samengesteld door Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met VWS, VSG, NOC*NSF en samenwerkingspartijen van het Sportakkoord.