Alles over sport logo

Checklist


De vragen in de checklist gaan over de samenwerking en de uitvoering van het lokale sportakkoord. Welke factoren bevorderen de voortgang van het lokale sportakkoord? En welke factoren belemmeren de voortgang?

Met als belangrijkste uitkomst: draagt de samenwerking in het akkoord bij aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen?

De vragen zijn ingedeeld in vier categorieën:

 • Verbindend; leidt het sportakkoord tot het dichter bij elkaar brengen van partijen en het samenwerken aan een gedeelde ambitie?
 • Presteren; zorgt lokale samenwerking voor het behalen van de beoogde resultaten? 
 • Borging; zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden (nog steeds) helder en houden alle partijen zich aan gemaakte afspraken? Draagt het proces bij aan de borging van duurzame afspraken en  beleid?
 • Veerkrachtig; zijn de partners bereid om te leren van nieuwe inzichten en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden?

dashboard


De uitkomsten van de checklist worden getoond in een dashboard.  Dit dashboard laat zien hoe de leden van het kernteam de samenwerking en uitvoering van het lokale akkoord op dat moment ervaren. Deze rapportage helpt je inzicht te krijgen in de voortgang van jullie sportakkoord en eventuele aandachtspunten. De uitkomsten geven input voor een open gesprek van het kernteam over de voortgang. Het gesprek kun je het beste voeren een de hand van een aantal vragen. Je vindt deze vragen bij iedere categorie. 

Wat zie je op het dashboard?

 • Per categorie zie je een overzicht van de resultaten van de verschillende stellingen;
 • Per categorie zijn de gemiddelde resultaten weergegeven;
 • Per categorie bestaat de mogelijkheid om de resultaten te vergelijken met de vorige resultaten. Ook kun je hier filteren op gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners, gemeenten met een vergelijkbare stedelijkheidsgraad en het gemiddelde van de landelijke resultaten; 
 • Per categorie vind je een aantal vragen om het gesprek te ondersteunen;
 • Per categorie vind je een aantal producten die je helpen met de uitvoering van het sportakkoord aan de slag te gaan.

Het gesprek


Het voortgangsgesprek met het kernteam kun je het beste voeren met een beperkt aantal vragen. Je vindt de vragen per categorie  op het dashboard: borging, presteren, veerkrachtig en verbindend. De vragen helpen je om een gedeeld beeld te krijgen van de voortgang van het lokale sportakkoord en eventuele aandachtspunten voor het vervolg. Doel van het voortgangsgesprek is om samen met het kernteam inzicht te krijgen in wat er goed gaat, wat beter kan binnen het sportakkoord en wat er nodig is om tot een duurzame samenwerking te komen.  

Op landelijk niveau gebruiken we de (anonieme) uitkomsten per gemeente/regio om te volgen hoe de uitvoering van de  lokale sportakkoorden verloopt. 

MEER INFORMATIE OF ONDERSTEUNING


Heb je een vraag of wil je informatie over de Reflectietool lokaal sportakkoord, neem dan contact met ons op via:

 • Michel Vierwind

  Vanuit de overheid wordt er steeds meer gevraagd om lokaal integraal te gaan samenwerken tussen diverse domeinen, zoals tussen sport & bewegen en het sociaal domein. Deze zijn omschreven in de Brede SPUK regeling en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Als specialist integraal lokaal beleid bied ik ondersteuning aan zowel beleidsmedewerkers, lokale sportaanbieders en sportverenigingen. Dit doe ik vanuit mijn kennis en ervaring vanuit zowel de ondernemende sport en ook als gemeenteraadslid.

De reflectietool lokaal sportakkoord is ontwikkeld door Kenniscentrum Sport & Bewegen in opdracht van en in samenwerking met de alliantiepartners van het Nationaal Sportakkoord VWS, VSG en NOC*NSF.