Alles over sport logo

Het meeleven met onze sporters op de Olympische of Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.

Op basis van de input van vele partijen zijn zes actielijnen geformuleerd die de basis van het deelakkoord vormen:

  • een optimaal topsportklimaat in Nederland;
  • een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters;
  • een breed gedragen evenementenstrategie;
  • meer aandacht voor meer sporten in de media;
  • een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement;
  • versterking van de internationale positie van Nederland in de sport.