Alles over sport logo

Sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend in 2030

Sportdeelname van mensen met een handicap blijft achter. Ondanks eerdere positieve ontwikkelingen in de Paralympische sport en de groei van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een handicap. Voor de partners van Sportakkoord II is het noodzakelijk de kansen beter te benutten om sporten voor mensen met een handicap verder te ontwikkelen. Zowel voor de breedte- als de topsport, nationaal en internationaal. Tijdens een strategiebijeenkomst op woensdag 13 december 2023 werd gesproken met een grote groep betrokkenen over hoe we sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend kunnen maken in 2030!.

De missie is vastgesteld met inbreng van betrokken partijen, Sportakkoord II, het advies van de NL
Sportraad, de nota gehandicaptensport, en met de ervaring van sportbonden en NOC*NSF met de
organisatorische integratie. De missie geeft richting aan een sterke wens om de volgende stap te
maken en sport vanzelfsprekend te maken voor mensen met een handicap. Vooraf aan de
bijeenkomst is een strategiedocument ontwikkeld, welke als uitgangpunt diende
voor de discussies. Om de missie te bereiken, zijn 8 pijlers omschreven die richting geven aan de
ontwikkelingen die moeten plaatsvinden:

 1. Meer aandacht voor jeugdsport met een handicap
 2. Talentvolle sporters krijgen volop kans
 3. Stimuleren van starten, blijven en opnieuw leren sporten en sportief bewegen
 4. Innovatie van de Paralympische topsport en sporten voor mensen met een handicap vanuit
  de integrale strategie op topsport
 5. Professionaliseren van classificatie
 6. Regelen van de randvoorwaarden waaronder vervoer, hulpmiddelen en sportinfrastructuur
  (o.a. toegankelijkheid accommodaties) voor alle sporters met een handicap
 7. Het netwerk gehandicaptensport wordt versterkt
 8. De missie wordt proactief uitgedragen zowel nationaal als internationaal (communicatie)

Deze pijlers waren elk subsessies op 13 december, aangevuld met twee open rondes, waarin
aanvullingen op de onderwerpen gegeven kon worden.

Uitwerking

Na deze succesvolle bijeenkomst is het tijd voor concrete stappen. Over het algemeen werd de
richting van het strategiedocument goed ontvangen door de deelnemers van de bijeenkomst, hier en
daar zijn de pijlers aangevuld met input vanuit de subsessies en de open rondes. Een van de
belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst was dat het netwerk versterken (pijler 7) een
basisvoorwaarde is voor het succesvol laten zijn van de andere pijlers. In de komende periode wordt
er daarom door de strategische partners van het sportakkoord inclusief extra input van het netwerk
dit verder in kaart gebracht.

Afbeelding met de vraag: Wanneer is sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend?

Vervolgbijeenkomst zondag 21 april 2024 Papendal

De volgende bijeenkomst over dit onderwerp vindt plaats op zondag 21 april tussen 12 en 17 uur in
het Hotel- en Congrescentrum Papendal in Arnhem. Alle deelnemers van de bijeenkomst in
december krijgen een uitnodiging. Was je er de vorige keer niet bij en wil je deze editie wel
aansluiten? Stuur dan een email naar sportakkoord@minvws.nl.

Meer weten over het onderwerp? Hou de speciale pagina www.sportakkoord.nl/inclusie-en-
diversiteit/sporten-vanzelfsprekend
over sport met een handicap vanzelfsprekend in de gaten de
komende periode.


nieuwsbericht