Alles over sport logo

Landkaart sport- en beweegloketten gepubliceerd

Om het voor sportaanbieders (zoals sportclubs, fitnesscentra en golfbanen) duidelijker te maken welke ondersteuning er is en waar ze terechtkunnen, wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van lokale sport- en beweegloketten. Op deze plekken kunnen sportaanbieders hun vragen stellen en werken alle betrokken (lokale) partijen samen om te zorgen voor de best mogelijke ondersteuning. Op deze landkaart zie je op welke plekken inmiddels een lokaal sport- en beweegloket geopend is.

Landkaart biedt overzicht

Sinds de start van Sportakkoord II zijn er al verschillende sport- en beweegloketten geopend. Het doel is om eind 2026 een landelijk dekkend netwerk van sport- en beweegloketten te realiseren, wat betekent dat de landkaart volledig groen gekleurd zal zijn.

Meld jouw sport- en beweegloket aan

Hoort jouw gemeente of regio ook op deze kaart? Neem dan contact op met het landelijke coördinatieteam via sportloket@nocnsf.nl. Of meld je bij de adviseur lokale sport in jouw regio. Op deze manier laat je zien aan jouw sportaanbieders dat ze bij jou terechtkunnen voor vragen en ondersteuning, waarmee we weer een stap zetten richting een landelijk dekkend netwerk van sport- en beweegloketten.

Effectievere clubondersteuning

Overal in Nederland zijn initiatieven om sportaanbieders vitaal te houden. Deze ondersteuning is enorm belangrijk voor sportclubs en ondernemende sportaanbieders, maar het is voor hen niet altijd duidelijk welke hulp er is en waar ze terechtkunnen. Met een landelijk dekkend netwerk van sport- en beweegloketten streven we naar een transparante, efficiënte en effectieve infrastructuur voor de ondersteuning van sportaanbieders. Inmiddels hebben onder meer de gemeente Utrecht en Leusden en de regio Achterhoek een lokaal sport- en beweegloket. Het complete overzicht vind je op de landkaart.

Landelijk coördinatieteam helpt sport- en beweegloketten

Voor het oprichten, in stand houden en doorontwikkelen van de loketten is er een landelijk coördinatieteam actief. Dit team kan op de volgende manieren helpen:

  • Begeleiding bij het opstarten en doorontwikkelen van het lokale sport- en beweegloket en het bewaken van de basisvoorwaarden en kaders;
  • Kennisdeling en intervisie voor sport- en beweegloketten (in oprichting) en procesbegeleiding; 
  • Stimuleren en coördineren van samenwerking tussen de lokale sport- en beweegloketten.

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je aan de slag met het opstarten van een sport- en beweegloket in jouw regio? Ga naar deze pagina of neem contact op met het landelijke coördinatieteam via sportloket@nocnsf.nl. Je kunt je ook melden bij de adviseur lokale sport in jouw regio.


nieuwsbericht