Alles over sport logo

Wie kan er terecht bij het CIT?

Bij het organiseren van internationale topsportevenementen komt veel kijken. Iedereen – van initiatiefnemers tot en met bestuurders – kunnen met vragen contact opnemen met de mensen van het CIT.

Het CIT weet welke topsportevenementen in Nederland worden georganiseerd en welke partijen daarbij betrokken zijn.

Activiteiten van het CIT

Ieder half jaar wordt een CIT-partner bijeenkomst voor alle gemeenten, provincies, sportbonden en evenementenorganisatoren georganiseerd.

Ieder kwartaal komt het Platform Evenementen Managers samen. Tijdens de bijeenkomst worden relevante onderwerpen gepresenteerd/besproken en is er een gelegenheid tot netwerken.

Ontwikkelen van een monitor en dashboard om inzicht te bieden in het aanbod en de maatschappelijke waarde van topsportevenementen.

Het CIT heeft inzicht in de hulpvraag van ambitiehouders, om zo samen met andere partijen een divers en breed palet aan topsportevenementen te behalen.

Het CIT informeert over ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatie van topsportevenementen in Nederland. Dit gebeurt online, in gesprekken en tijdens bijeenkomsten.

Wat kan je verder verwachten van het CIT?

Op de site kun je straks informatie vinden over de bijeenkomsten die het CIT organiseert om relevante partijen te verbinden.
Daarnaast komt er een overzicht met goede voorbeelden op het gebied van sportevenementen met een grote maatschappelijke waarde.

Tot slot kan je in de toekomst een monitor en een dashboard verwachten dat inzicht te geeft in het aanbod en de maatschappelijke waarde van in Nederland georganiseerde topsportevenementen.

Activiteiten van het CIT

Met de Nederlandse evenementenstrategie willen NOC*NSF, VSG en het ministerie van VWS dat zoveel mogelijk Nederlanders kunnen genieten van topsportevenementen die op een maatschappelijk verantwoorde manier worden georganiseerd.

Een divers palet aan topsportevenementen zorgt ervoor dat er voor iedere Nederlander wat tussen zit.

Maatschappelijk verantwoord georganiseerde topsportevenementen, zijn evenementen die:

  • optimale omstandigheden voor topsporters bieden zodat sporters kunnen inspireren door eerlijk, integer en zichtbaar te presteren;
  • efficiënt en effectief worden georganiseerd;
  • duurzaam en klimaatneutraal worden georganiseerd;
  • inclusief en toegankelijk zijn;
  • aandacht hebben voor de gezondheid en veiligheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers.

Door kennis te delen op deze vijf thema’s en partijen met elkaar in contact te brengen zetten we in op topsportevenementen met een grote maatschappelijke waarde.

Meer hierover kun je lezen in de Nederlandse topsportevenementenstrategie.

Informatie topsportevenementen in Nederland

In de toekomst wordt de CIT-site gebruikt om best practices te delen van maatschappelijk verantwoorde topsportevenementen, op de thema’s integriteit, duurzaamheid, efficiëntie, gezondheid en inclusiviteit.

Organiseer jij een topsportevenement of ben je daarbij betrokken, dan zijn dit mogelijk relevante sites: