Alles over sport logo

ACHTERGROND


 • Sport en bewegen voor iedereen

  Bij een aantal groepen mensen blijft de sport- en deelname vooral achter. De redenen waarom zij minder deelnemen aan sport en bewegen verschillen per groep.

  Er zijn verschillende redenen waarom mensen minder deelnemen aan sport: praktische belemmeringen door een (lichamelijke) beperking, gezondheidsproblemen, onvoldoende financiële middelen, ontbreken van deskundig en enthousiast kader of passend aanbod, onvoldoende kennis over een gezonde leefstijl of het niet thuis voelen bij een sport- en beweegaanbieder.

 • Indicatoren inclusief sporten en bewegen

  De voortgang van de afspraken en plannen uit het nationaal sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ wordt regelmatig onderzocht. De informatie en indicatoren zijn per deelakkoord weergegeven.

  De voortgang van het deelakkoord ‘Inclusief sporten en bewegen’ wordt gemonitord aan de hand van een aantal indicatoren waaronder beweegrichtlijnen, wekelijkse sportdeelname, clublidmaatschap, zich thuis voelen bij sportaanbieders, beleid op diversiteit en deelname aan Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • Voortgangsrapportage deelakkoord

  De voortgang van de diverse indicatoren uit het Sportakkoord is beschreven in de voortgangsrapportage Monitor Sportakkoord ‘Sport Verenigt Nederland’ uit juni 2020.

  De voortgangsrapportage over het deelakkoord Inclusief sporten en bewegen is ter bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak apart gepubliceerd. Dit document gaat in op de ambitie en doelen rondom het deelakkoord, maar ook op de voortgang in de uitvoering van de maatregelen. Ook wordt er gereflecteerd op de gepresenteerde voortgang.

DOELGROEPEN