Alles over sport logo

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor een deel van de Nederlanders weinig of niet sport. Veel organisaties in het werkveld sport en andere betrokken organisaties willen graag een steentje bijdragen om sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Inclusief sport- en beweegaanbod is een mooie en effectieve manier om de maatschappelijke waarde van sport en bewegen te benutten. Inclusie draagt bij aan het meedoen aan en het genieten van sport. Het gaat erom dat iedereen:

 • Met plezier mee kan doen;
 • zich welkom voelt;
 • erbij hoort;
 • geaccepteerd wordt;
 • niet uitgesloten wordt;
 • eigen sportkeuzes kan maken.

Om de ambitie te bereiken dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving is het nodig dat enerzijds wordt ingezet op bewustwording zodat sporten vanzelfsprekend wordt voor iedereen. En anderzijds is het noodzakelijk dat op het lokale en/ of regionale niveau sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten, overheden en andere betrokken organisaties ondersteund worden in het opzetten, uitbreiden en versterken van lokale en/ of regionale samenwerkingen en het sporten beweegaanbod.

Partijen in de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zijn overeengekomen dat zij de
komende jaren inspanning leveren om het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en
belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische
achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’

De alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ bestaat uit de volgende partijen: NOCNSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Sportkracht 12, MEE NL, John Blankenstein Foundation, Stichting Life Goals, Jeugdfonds Sport en Cultuur, Fonds Gehandicaptensport, Nationaal Ouderenfonds en de Bas van de Goor Foundation. Partijen in de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ zijn overeengekomen dat zij de komende jaren inspanning leveren om het werkveld bewust maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.

Uitgangspunten

Er wordt ingezet op het als vanzelfsprekend ervaren van inclusief sporten bij (potentiële) sporters, sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten en overheden en andere betrokken organisaties;

 • lokaal en/ of regionaal wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingen;
 • de behoefte en mogelijkheden van de (potentiële) sporter staat voorop;
 • het gaat om de sociale, praktische, financiële toegankelijkheid van de sport;
 • en de sport- en beweegaanbieders worden gefaciliteerd.

Voorbeelden maatregelen / interventies / scholingen

Om aan bovenstaande ambities te werken geven we onderstaand een aantal voorbeelden van aanbod ihkv inclusief sporten en bewegen.

 • Sport en bewegen in het sociaal domein (masterclass)
  Met een methodische aanpak als basis worden gemeenten beleidsmatig ondersteund om sport en bewegen effectief en duurzaam te implementeren binnen het sociaal domein. Het resultaat van deze masterclass is het aanreiken van achtergrond en een aanpak voor een beleidsmatige verbinding tussen sport en bewegen en het sociaal domein.
 • Sporten en bewegen voor mensen met een beperking (e-learning)
  In deze opleiding leer je hoe mensen met een beperking (individueel) kunt doorgeleiden naar passend sport- of beweegaanbod. De opleiding is bestemd voor professionals in het sociaal domein die mensen met een beperking ondersteunen.
 • Aangepast sporten, hoe doe je dat? (workshop)
  Na afloop van deze introductie heb je inzicht over wie we het hebben en door filmpjes en goede voorbeelden weet je hoe je kan starten om passend sport- en beweegaanbod op te zetten voor mensen met een beperking.
 • Oldstars (interventie: erkend)
  Oldstars biedt passend sportaanbod voor ouderen, een andere vorm van bewegen in een ouderenvriendelijke sportomgeving. Naast Walking voetbal introduceert Oldstars nieuwe 3 aangepast spelvormen voor 55-plussers. ( walking hockey, tennis, walking handball en walking basketball).
 • Samenwerking 50plus Sport (verenigingstraject)
  In een sessie worden verenigingen ondersteund om 50plussport succesvol aan te pakken door het aangaan van samenwerking. Het organiseren van sportactiviteiten die aansluiten bij de wensen van en het bereiken van 50-plussers vraagt om verbindingen met terreinen zoals welzijn, zorg en ouderenorganisaties.
 • Toegankelijkheid sportaccommodaties (keurmerk)
  Via een app of de website worden sportaccommodaties getest op toegankelijkheid. Deze toegankelijkheid wordt inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan het sportaanbod vindbaar via Uniek Sporten om zo de drempel tot het vinden van een nieuwe sport te verlagen
 • Toegang tot sport en cultuur voor kinderen en jongeren uit een kansarme omgeving
  (financiële maatregel) De contributie/ het lesgeld en benodigde attributen worden betaald voor kinderen en jongeren die iets aan sport en cultuur willen doen. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten.
 • All together challenge (challenge)
  De All together challenge daagt sporters en vereniging uit om in actie te komen en de regenboogband te dragen of de challenge te doen.
 • Sportgemeente van het jaar (verkiezing)
  Vereniging Sport en Gemeenten, sportkoepel NOCNSF en VNG organiseren de titelstrijd ‘Sportgemeente van het Jaar’. Alle Nederlandse gemeenten worden uitgedaagd om mee te dingen naar de titel ‘Sportgemeente van het jaar’ en de prijs voor het ‘Beste Initiatief ’.
 • Life Goals Methodiek (Maatschappelijke sportcoach, sessies, monitoring en festivals)
  De Life Goals Methodiek bestaat uit vier pijlers:
  • maatschappelijke sportcoach, verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van sportaanbod.
  • sessies, waarin de deelnemers leren over kernwaarden uit de sport die ook gelden in het dagelijks leven.
  • monitoring, de resultaten van de deelnemers worden gemonitord.
  • festivals, deelnemers van het programma sporten met elkaar, waarbij ontmoeting en verbinding centraal staat.
 • Werkatelier sport bewegen en sociaal domein
  Om u te helpen bij uw lokale strategie en een concrete invulling van beleid.. Het werkatelier staat vooral in het teken van interactie, (ideeën)uitwisseling en van elkaar leren rondom de centrale vraag: hoe concreet invulling te geven aan het beter benutten van de kracht van sport in het sociaal domein, in aansluiting op de lokale situatie.

Is er meer?

Voor meer inspiratie wat betreft aanbod kan je o.a. terecht bij onderstaande databases.

Ondersteunende kennis en goede voorbeelden

Wil je meer weten over het thema en/of ben je op zoek naar goede voorbeelden, kijk dan ook eens op onderstaande online platforms:

Vragen?

Wanneer je een vraag hebt over dit document en/of hulp kan gebruiken bij te maken keuzes, neem dan contact op met de helpdesk van de Vereniging Sport en Gemeenten via
sportakkoorden@sportengemeenten.nl of 070-3738055.

De inhoud van dit document is samengesteld door Kenniscentrum Sport in samenwerking met VWS, VSG, NOC*NSF en samenwerkingspartijen van het Sportakkoord.