Alles over sport logo

Als we niets veranderen, dan blijft het sportplezier en sportdeelname van mensen met een handicap hoogstwaarschijnlijk hetzelfde. Willen we een trendbreuk vooroorzaken dan vraagt dit aandacht en inzet van alle partners in de sport om sporten voor mensen met een handicap van meer en grotere maatschappelijke waarde te laten zijn. Om het echt voor iedereen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven te laten zijn. En te zorgen dat iedereen met een handicap meer fysieke, mentale en sociale gezondheid ervaart. We geven iedereen in Nederland de kans om zonder belemmering te sporten, te excelleren ín sport en te genieten ván sport. We inspireren zoveel mogelijk mensen met handicap met de kracht van sport. Om sport vanzelfsprekend te maken in het leven van mensen met een handicap hebben we een aanpak nodig waarbij de mens centraal staat en alle partijen de handen ineenslaan.

Dat betekent dat we met elkaar een aantal vervolgstappen hebben te zetten om sport met een handicap in 2030 vanzelfsprekend te maken.

De missie: sporten voor mensen met een handicap is vanzelfsprekend in 2030!

Van beginnende jeugd, tot zij-instromer en paralympisch topsporter.

Deze missie is vastgesteld met inbreng van betrokken partijen, Sportakkoord II, het advies van de NL Sportraad, de nota gehandicaptensport, en met de ervaring van NOC*NSF en haar leden van de afgelopen 15 jaar. Om de missie te kunnen bereiken is een strategiedocument ontwikkeld, met 8 pijlers die richting geven aan de ontwikkelingen die moeten plaatsvinden:

  1. Meer aandacht voor jeugdsport met een handicap
  2. Talentvolle sporters krijgen volop kans
  3. Stimuleren van starten, blijven en opnieuw leren sporten en sportief bewegen
  4. Innovatie van de Paralympische topsport en sporten voor mensen met een handicap vanuit de integrale strategie op topsport
  5. Professionaliseren van classificatie
  6. Regelen van de randvoorwaarden waaronder vervoer, hulpmiddelen en sportinfrastructuur (o.a. toegankelijkheid accommodaties) voor alle sporters met een handicap
  7. Het netwerk gehandicaptensport wordt versterkt
  8. De missie wordt proactief uitgedragen zowel nationaal als internationaal (communicatie)

Strategiebijeenkomst 13 december 2023

Tijdens een strategiebijeenkomst op woensdag 13 december werd gesproken met een grote groep betrokkenen over hoe we sporten voor mensen met een handicap vanzelfsprekend kunnen maken in 2030!’. Na een plenair deel met bijdragen van Fleur Jong, Patrick Renkema en Minister Conny Helder, gingen de deelnemers in groepen uiteen. De pijlers hierboven waren elk een subsessie op 13 december, aangevuld met twee open rondes, waarin aanvullingen op de onderwerpen gegeven kon worden. De deelnemers konden een kaart aan zichzelf schrijven met hierin het antwoord op de vraag: Sporten voor mensen met een handicap is alleen vanzelfsprekend als? Hieruit is veel interessante feedback gekomen.

Uitwerking

Na deze succesvolle bijeenkomst is het tijd voor concrete stappen. Over het algemeen was de richting van het strategiedocument logisch voor de deelnemers van de bijeenkomst, hier en daar zijn de pijlers aangevuld met input vanuit de subsessies en de open rondes. Een van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst was dat het netwerk versterken (pijler 7) een basisvoorwaarde is voor het succesvol laten zijn van de andere pijlers. In de komende periode wordt er daarom door de strategische partners van het sportakkoord hard gewerkt dit verder in kaart te brengen.

Vervolg

Samen met de verschillende netwerkpartijen die aanwezig waren in december zullen de strategische partners van Sportakkoord II de strategie de komende periode aanscherpen. Op 14 oktober, tijdens de Uniek Sportendag, vindt de volgende landelijke bijeenkomst plaats waarin de partijen zich committeren aan deze strategie. Was je er de vorige keer niet bij en wil je deze editie wel aansluiten? Stuur dan een email naar sportakkoord@minvws.nl