Alles over sport logo

 • VN-verdrag Handicap

  Gericht op het verbeteren van de positie van mensen met een beperking.

 • Nationaal Preventie Akkoord

  Gericht op het verbeteren van de gezondheid van de Nederlandse bevolking door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Zie ook dit artikel over kansen voor de sport.

 • Programma Onbeperkt Meedoen

  Een praktische uitwerking van het VN-verdrag Handicap

 • Alliantie Gelijkspelen

  Om acceptatie van LHBTI+ personen in de sport te bevorderen.

 • VN Verdrag Rechten van het kind

  Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de VN.

 • Een tegen eenzaamheid

  Een samenwerkingsverband om landelijke en lokaal het verschil te maken om eenzaamheid te verminderen.

 • Fietsplan Ministerie I&E

  Stimuleringsregeling fietsen naar het werk

 • Alliantie gelijke kansen

  Gericht op het verbeteren van kansgelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving

 • Samenspeelakkoord

  Gericht op samen spelen door kinderen met en zonder handicap in hun eigen woonomgeving.

 • Doortrappen

  (mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam.

 • De Brede Regeling Combinatiefuncties

  Een stimuleringsgregeling om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt door het aanstellen van buurtsportcoaches.