Alles over sport logo

Sportaccommodaties

Een belangrijke stap is het verduurzamen van de sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen. Door bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen op de (vaak platte daken) van sportcomplexen, kunnen al flinke stappen worden gezet in het besparen van energie. Hoe je dit aanpakt als vereniging, gemeente of ondernemer, lees je op het kennis- en informatieplatform Duurzame Sportsector.

Openbare ruimte

Naast de sportaccommodaties, gaat duurzame sport ook om het groen in en om de stad (bijvoorbeelde stadsparken) en in niet-stedelijke gebieden (bijvoorbeeld trapveldjes in de wijk of het dorp). Overal waar gesport en bewogen wordt, moeten de voorzieningen op orde zijn. Doordat de exploitatie van sportaccommodaties financieel sterk verbetert, door hogere inkomsten (breder en intensiever gebruik) en lagere kosten (door bijvoorbeeld functionele inzet, slimme spreiding en/of een lagere energierekening), komt er op termijn meer geld beschikbaar voor de sport zelf.

De openbare ruimte is beweegvriendelijk ingericht, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is. Dit onder andere door het verbinden van groene gebieden binnen en buiten de stad en het bieden van voldoende ruimte om het vrije buitenspelen te bevorderen, bijvoorbeeld door het openbaar toegankelijk maken van beweegvriendelijke plekken.
Alle sportinfrastructuur voor binnen- en buitensporten is duurzaam op alle facetten: energie, water, grondstoffen en natuurontwikkeling. Sportinfrastructuur draagt zodoende bij aan internationale, landelijke en lokale duurzaamheidsdoelstellingen.