Alles over sport logo

Den Haag bereikt inactieve senioren via ‘alpha chicks’ en ‘alpha bros’

Casy el Bouhnani werkt als buurtsportcoach senioren in de gemeente Den Haag. Ze krijgt ondersteuning van een stuurgroep die bestaat uit partners vanuit zorg, welzijn en sport. Met de inzet van ambassadeurs in de wijk – ‘alpha chicks’ en ‘alpha bros’ – weet zij succesvol inactieve senioren in beweging te krijgen en te houden.

De toenemende vergrijzing en beleid specifiek gericht op seniorensport leidden er september 2021 toe dat de gemeente Den Haag een buurtsportcoach senioren aanstelde. In deze rol heeft Casy el Bouhnani vooral een adviserende en coördinerende rol naar andere beweegaanbieders, waaronder buurtsportcoaches, die één of twee wijken onder zich hebben. Casy: “In de wijk Bouwlust wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het verbeteren van de fietscultuur en het verlagen van de drempel naar de leefstijlcoach.”

Casy adviseert haar collega’s specifiek over de inzet op de doelgroep senioren – “inactief en/of met een zorgvraag” – en heeft een verbindende rol richting welzijn-, zorg- en onderwijsprofessionals. Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit deze domeinen denkt met haar mee in de planvorming – naar aanleiding van het Haags Sportakkoord – en oordeelt mee tijdens evaluatiemomenten. Ook op de werkvloer is de verbinding er. Zo sturen de zorgpartners senioren door naar de buurtsportcoaches door via de app Sillo. Deze samenwerking kwam tot stand nadat Casy een ronde langs huisartsenpraktijken had gemaakt.

Variërend en passend aanbod

Casy’s persoonlijke aanpak en brede netwerk zorgen ervoor dat alle relevante partners haar weten te vinden en zij succesvol senioren kan doorverwijzen naar activiteiten of deze zelf opzet. Van fietslessen tot Oldstars in de Wijk en van senior aerobics tot wandelgroepen en Vitality Clubs.

In haar werk houdt Casy rekening met verschillende groepen senioren. Zo kijkt ze naar leeftijd en de mate van fitheid en zorgt ze ervoor dat er voor zoveel mogelijk personen voldoende gevarieerd en passend aanbod is. Daarbij is het voor Casy belangrijk om te weten wat de doelgroep echt wil. “Het is zaak om naar de mensen te luisteren en niet altijd te focussen op wat jij komt halen. De wereld draait niet om jou of mij, maar het is aan ons om de wereld draaiende te houden.”

Alpha chicks en alpha bros

Voor het bereiken van de senioren zodat zij deelnemen aan de activiteiten maakt Casy ook gebruik van alpha chicks en alpha bros. Dit zijn ambassadeurs die in de wijk zelf wonen, een groot netwerk hebben en vaak al actief zijn als vrijwilliger. “Deze mensen zijn raadgevers in de wijk – ‘leaders’ – en zo kwamen de termen alpha chicks en bros spontaan bij me op. Dat gaf een positief effect en dus ben ik ze blijven gebruiken.”

Casy houdt haar oren en ogen open om nieuwe ambassadeurs te vinden. “Het is vervolgens belangrijk dat je niet gelijk vraagt of diegene jouw ambassadeur wil worden. Leer die persoon eerst kennen door bijvoorbeeld samen een kop koffie te drinken. Als je vraagt wat iemand wil en diegene daarbij kan helpen, kun je vervolgens vragen of hij of zij eens met je wil meelopen.”

Zo sprak Casy ruim een jaar geleden een vrouw aan van wie ze zag dat ze goed met mensen kon omgaan. “Ik heb haar daarop gewezen en toen begon ze helemaal te stralen. Ze heeft een paar dagen meegelopen en inmiddels heeft ze al zestig vrouwen in beweging gebracht.”

Monitoring en budget

Casy geeft aan dat elke buurtsportcoach tussen de 100 en 150 volwassenen en senioren duurzaam in beweging brengt, door ze te coachen en naar aanbod te begeleiden. “Daarmee halen we onze doelen. Door die activiteiten die aanslaan en juist door bottom-up samen te werken met de alpha chicks en -bros.” Voor monitoring van de resultaten hebben de buurtsportcoaches een format voor een infographic en een format voor uitgebreide verslaglegging en evaluatie.

Casy geeft tot slot aan dat ze weinig tot geen budget nodig heeft om haar activiteiten te financieren. Ze werkt actief samen met partners om potjes te verdelen en effectief in te zetten. “Ik vind dat juist een uitdaging en het dwingt om samen te werken. Het versterkt de samenwerking met partijen.”

Tips van buurtsportcoach Casy el Bouhnani

  • Voer veel gesprekken en leer de mens achter het probleem kennen
  • Kom niet alleen halen, maar ook brengen
  • Bedenk het niet allemaal zelf, maar luister naar de doelgroep
  • Kom niet direct met oplossingen, maar met vragen
  • Zorg dat je de tijd krijgt om je werk goed te kunnen doen
  • Concurreer niet met elkaar
  • Blijf niet hangen in theorie, maar wees flexibel en pas de richtlijnen aan naar jouw situatie
  • Denk in mogelijkheden en geef niet snel op
  • Wil niet alles zelf doen, maar betrek partners
  • Deel de credits bij succes

Artikelen uitgelicht


Meedoen door sport en bewegen
Inclusief sporten en bewegen
In de wijk
Ouderen
Fitness, Voetbal, Wandelen
public, professional
praktijkvoorbeeld
beleidsontwikkelingen, buurtsportcoachregeling, in beweging brengen, samenwerken